สมาคมยาฯภาคตะวันออก-สมาคมยาฯชลบุรี ร่วมงานประชุมใหญ่ชมรมร้านยาภาคอีสานตอนบน เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2562 จังหวัดอุดรธานีเป็นเจ้าภาพ