ชมรมยาฯชลบุรีร่วมงานมงคลสมรส      ภญ.ช่อสคนธ์ - ภก.ชัยวัฒน์ ธนกิจสัมพันธ์           ที่แปซิฟิคฮอลล์โรบินสัน ศรีราชา               เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2552