สมาคมยาฯภาคตะวันออก ร่วมกับบริษัทบางกอกดรัก บริาัทเบอลินฯบริษัทห้าม้าโอสถฯบรืษัทเวลเกรทฯ จัดงาน Smartdispensary รุ่นที่ 21 ที่โรงแรมพัทยาปาร์คฯเมื่อวันที่ 16-17/11/62