สมาคมยาฯชลบุรี-สมาคมยาฯภาคตะวันออก ชมรมยาฯประเทศไทย-สมาพันธ์ฯ ร่วมอวยพรปีใหม่ อย.และบริษัทยาต่างๆฯ เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563