ชมรมยาฯชลบุรีร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี ชมรมผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยาจังหวัดนนทบุรี ที่โรงแรม ทีเคพาเลส นนทบุรี เมื่อวันที่ 13 พ.ค.2561