ชมรมฯร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 52         ชมรมร้านขายยาจังหวัดปทุมธานี    โดย มีคุณดิลก จิระวิทยาบุญ ประธานชมรมฯ     ให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง เมื่อ 27 ก.ย. 52