ชมรมฯร่วมกับบริษัทไบเออร์ไทยจำกัด  จัดสัมมนาวิชาการเรื่อง นวัตกรรมยาคุมยุคใหม่        ยาส YAZ  ที่โรงแรมชลอินเตอร์ ชลบุรี                วันอาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม 2552