ชมรมฯร่วมกับบริษัทดีทแฮล์มจำกัด      จัดเสวนาเรื่อง เปิดประตูสู่ความสำเร็จ           โดย อ. ธวัชพงษ์ ธนิตลิมประพงศ์   ที่โรงแรมชลอินเตอร์ เมื่อวันที่ 8 พ.ย.2552