ชมรมฯร่วมงานฉลองครบรอบ 35 ปี   ชมรมร้านขายขายยาภาคตะวันออก เขต 2 ซึ่งปีนี้ จ.ระยอง เป็นเจ้าภาพ เมื่อวันที่ 15 พ.ย.52            ครั้งต่อไปพบกันที่ จ.ฉะเชิงเทรา