ชมรมฯนำสมาชิกเยี่ยมชมโรงงานผลิตยา        และเวชภัณฑ์   บริษัท มิลลิเมด จำกัด                   มีสมาชิกร่วมงานคับคั่ง                เมื่อวันที่ 22 พ.ย.2552