ชมรมฯร่วมงานพิธีหมั้น-แต่ง ระหว่าง      คุณชูติ-คุณนิลวดี พงศ์ถาวรภิญโญ  ร้านพัทยาเภสัช - Lex Villa  เมื่อวันที่ 5 ธ.ค. 5 2   งานแต่ง วันที่ 6 ธ.ค.52   คลิกดูรูปที่นี่