สมาคมผู้ประกอบการร้านยาจังหวัดชลบุรี ร่วมกับบริษัทเกรตอิสเทอร์นดรักจำกัด จัดสัมมนาเชิงวิชาการฯ ที่โรงแรมพัทยาปาร์ค เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561