สมาคมยาฯชลบุรีร่วมกับบริษัทโคบายาชิฯ จัดสัมมนาเชิงวิชาการฯ ที่โรงแรม MOVENPIC นาจอมเทียน เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2561