โครงการ SMART ฯ รุ่นที่ 16 บริษัทบางกอกดรัก-บริษัทเวลเกทฯ ชมรมยาฯประเทศไทย สมาชิกเข้าร่วมโครงการคับคั่ง จัดที่จังหวัดตรัง 8-9 กันยาน2561