สมาคมยาฯชลบุรีร่วมกับบริษัทเซเวนสตาร์ฯ จัดสัมมนาเชิงวิชาการเรื่องการใช้ยากับเด็กวัยเจริญฯ ที่โรงแรมพัทยาปาร์ค เมืองพัทยา เมื่อวันที่ 16 กันยายน2561