ชมรมฯร่วมกับบริษัทไฟเซอร์จำกัด     จัดสัมมนาเชิงวิชาการเรื่องอาการปวดเมนส์ ความผิดปกติในการทรงตัวที่ รร.พัทยาปาร์ค                       เมื่อวันที่ 20 ธ.ค.2552