สมาคมยาฯชลบุรีร่วมงานประชุมใหญ่ฯ สมาคมยาฯภาคตะวันออก ปีนี้จังหวัดจันทบุรีเป็นเจ้าภาพ ที่ รร.แซนดูนเจ้าหลาว จันทบุรี  เมื่อวันที่ 10-3-62 ครั้งต่อไปจัดที่จังหวัดปราจีนบุรี