สมาคมผู้ประกอบการร้านยารวมใจภาคตะวันออก สมาคมผู้ประกอบการร้านยาจังหวัดชลบุรี ร่วมงานประชุมใหญมรมร้านยาภาคกลางตอนบน โรงแรมทีเคพาเลช นนทบุรี 12-5-2562