สมาคมผู้ประกอบการร้านยาจังหวัดชลบุรี ร่วมกับบริษัทเทวกรรมโอสถจำกัด จัดสัมมนาเชิงวิชาการฯที่โรงแรม ราวินทรา นาจอมเทียน เมื่อวันที่19-5-2562