สมาคมผู้ประกอบการร้านยาจังหวัดชลบุรี ร่วมกับบริษัทเมก้าไลฟ์ไซแอ้นซ์จำกัด จัดสัมมนาเชิงวิชาการเรื่องสุขภาพดีออกแบบเองได้             เมื่อวันที่ 16-6-2562