ประชุมกรรมการบริหาร ชมรมร้านยาแห่งประเทศไทย ที่โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ เมื่อวันที่ 2 ก.พ.2563