ชมรมผู้ประกอบการค้ายาจังหวัดชลบุรี     เลี้ยงคณะกรรมการชมรมฯและท่านที่ปรึกษา มีท่าน สสจ.มารุต จิรเศรษฐศิริและคุณนาย      ให้เกียรติมาร่วมงานด้วย เมื่อ 29ธ.ค.52