สมาคมยาฯชลบุรีร่วมกับบริษัทWellgateฯ จัดสัมมนาเชิงวิชาการเรื่องการนอนหลับฯ ที่โรงแรมมิราเคิลฯนาจอมเทียน เมื่อวันที่ 9 กพ.2563