สมาคมยาฯชลบุรี-สมาคมยาฯภาคตะวันออก ร่วมงานประชุมใหญ่ชมรมร้านยาภาคกลางตอนล่าง เขต 7 ครั้งที่ 169 จัดที่จังหวัดสมุทสาคร เมื่อวันที่ 23 กพ.2563 โรงแรมเซ็นทรัลเพลส