ชมรมฯร่วมกับบริษัท บีเอม ฟาร์มาซี จำกัด        พาลูกค้าและสมาชิกทัวร์ประเทศอินเดีย                 แคชเมียร์ - ทัชมาฮาล                   เมื่อวันที่ 11-18 ม.ค.2553