ชมรมฯร่วมกับ บริษัท เวลเกทฯ จำกัด จัดสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง แร่ธาตุสิ่งที่ร่างกาย       ขาดไม่ได้แต่สร้างเองไม่ได้ ที่โรงแรม         ลองบีช พัทยา เมื่อวันที่ 24 ม.ค. 2553