ชมรมฯร่วมงานวันเกิด ท่านสสจ.ชลบุรี                    นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ                  ที่สาธารณสุข ชลบุรี            เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2553