ชมรมฯร่วมกับบริษัทเบอริงเกอร์ฯจำกัด    จัดสัมมนาเรื่อง มิวโคโซลวานออกฤทธิ์ลึก         หายใจโล่งและแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่           Pharmaton Fizzi เมื่อวันที่ 28 มี.ค.53