ชมรมยาฯชลบุรีร่วมกับสมาคมฯภาคตะวันออ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ คุณพ่อจักรี พันธุโยธี ร้านยินดีวัฒนา วัดโคกท่าเจริญ พนัสนิคม 13มึค.2561
ชมรมยาฯชลบุรีร่วมกับสมาคมฯภาคตะวันออก ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ หมอเพลิน อุชุวัฒน์ ปานะโอสถ ที่วัดใหม่พนัสนิคม 20กพ.2561
ชมรมยาฯชลบุรีร่วมกับสมาคมฯภาคตะวันออก ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศ คุณพ่อประจง เก่งอักษร ร้านภาวนาเภสัช สัตหีบ วัดหลวงพ่ออี๋ 6 สิงหาคม 2561
ชมรมยาฯชลบุรีร่วมกับสมาคมฯภาคตะวันออก ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ คุณพ่อจำรัส พงศ์ทิพย์พิทักษ์ ร้านพิทักษ์ฟาร์มาซี วัดเขาบายศรี 6 มีนาคม 2562