ชมรมฯร่วมรดน้ำดำหัวแจกสิ่งของยารักษาโรด  แก่ผู้สูงอายุที่สถานสงเคราะห์คนชราบางละมุง   พร้อมมอบเงินเข้ากองทุนฯ จำนวน 12500 บาท                 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2553