ชมรมยาฯชลบุรีร่วมกับบริษัทอุยเฮงฯ     จัดสัมมนาเชิงวิชาการเรื่องผิวสวยใสและ การลดบวมจากการกระแทก ที่โรงแรมชลอินเตอร์              เมื่อวันอาทิตย์ที่ 31 พ.ค. 52