งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2553 ครั้งที่ 36       ชมรมร้านขายยาแห่งประเทศไทย      ช่วงเช้าเป็นการลงทะเบียนจากสมาชิก  ซึ่งปีนี้ครบรอบ 36 ปี ของชมรมฯ    [ NEXT ]