ชมรมฯร่วมกับบริษัทซาโนฟี่อเวนติสจำกัด จัดสัมมนาเรื่องการป้องกันและรักษาโรคตับฯ         วิทยากรโดย พญ.สุมนา นพรัตน์
           ที่โรงแรมชลอินเตอร์ เมื่อ 7พ.ค.53