ชมรมฯร่วมงานประชุมใหญ่ฯชมรมฯนนทบุรี      คุณวิจิตร จตุทิพย์สมพล ประธานชมรมฯ  และคณะกรรมการให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง ที่โรงแรม ทีเค พาร์ค เมื่อวันที่ 23 พ.ค.53