ชมรมฯร่วมงานทำบุญเปิดโรงแรมเล็กวิลล่า    พัทยาเหนือของคุณวิเชียร พงษ์ถาวรภิญโญ                   ที่ปรึกษาชมรมยาฯชลบุรี            เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. 52