ชมรมฯร่วมงานมงคลสมรสระหว่าง        ภญ.ศศิการ - คุณสุกฤษฎิ์ อภิณัฐภูมิ์      ที่ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ                    เมื่อวันที่ 30 พ.ค.2553