ชมรมฯพร้อมสมาชิกร่วมประชุมกับ สสจ.เรื่องพิษ ภัยบุหรี่และกฏหมายยาที่ห้องประชุมศาลา เมืองพัทยา โดยมีท่านสสจ.นพ.มรุต จิรเศษฐสิริ       เปิดงาน   เมื่อวันที่ 16 มิ.ย.53