ชมรมฯร่วมกับบริษัทดีคอลเจนจำกัด  จัดสัมมนาเรื่อง ยาแก้ไอยุค 2010  SolMax                       ที่โรงแรมพัทยาปาร์ค               เมื่อวันที่ 11 ก.ค.2553