ชมรมฯร่วมกับบริษัท MSD จำกัด ออร์กานอน     สัมมนาวิชาการเรื่อง การใช้ยาคุมกำเนิด           ที่โรงแรม เดอะซายน์ พัทยา            เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2553