ชมรมฯร่วมงานสาธารณสุขดีเด่น      ซึ่ง สสอ.ชลบุรี ได้รับเลือกเป็น 1-4         ขอแสดงความยินดีด้วยครับ                เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2553