ชมรมฯร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 53          ชมรมร้านขายยาจังหวัดปทุมธานี        พร้อมเลือกประธานชมรมฯปทุมธานี                     เมื่อวันที่ 26 ก.ย. 2553