ชมรมผู้ประกอบการค้ายาจังหวัดชลบุรี  จัดงานครบรอบ 36 ปี ก่อตั้งชมรมฯขอขอบคุณ      บริษัทฯและประธานฯทุกๆจังหวัดทีีให้  เกรียรติมาร่วมงานครั้งนี้           NEXT>>>>