ชมรมฯร่วมกับบริษัทเวลเกท ฯจำกัด    จัดสัมมนาเรื่องอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ     ที่โรงแรมเดอะไทด์รีสอร์ท บางแสน            เมื่อวันทีี่ 23 ม.ค.2554