ชมรมฯร่วมงานวันเกิด ท่านสสจ.                    นพ.มรุต  จิรเศรษฐสิริ       ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี             เมื่อวันที่ 26 ม.ค.2554