ชมรมฯร่วมงานมงคลสมรสระหว่าง นาย ศุภกิจ กอศิริวลานนท์ (ร้านศิริโอสถ สัตหีบ)                 กับนางสาวอารยา ไวยรัตน์     ที่ห้องอาหารสีฟ้า สัตหีบ เมื่อ 3 ก.ค. 52