ชมรมฯร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี               สมาคมร้านขายยา         ที่ ไบเทค บางนา กทม.               เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 2554