ชมรมฯร่วมกับบริษัท 4 ไลฟ์ จำกัด                จัดสัมมนาเรื่อง ภูมิคุ้มกันโรค      ที่โรงแรม การะบุหนิง ศรีราชา                เมื่อ วันที่ 20 มี.ค.2554