ชมรมฯร่วมกับบริษัท บีแอลฮั้ว จำกัด จัดสัมมนาสมุนไพรทางเลือกใหม่ของร้านยา
           ที่โรงแรม เคปราชา ศรีราชา         เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2554