ชมรมฯร่วมกับบริษัทเรกคิทท์เบนคีเซอร์ฯจำกัด จัดสัมมนาเชิงวิชาการเรื่องการรักษากรดไหลย้อน         ที่โรงแรมชลอินเตอร์ เมืองฃลบุรี                  เมื่อวันที่ 12 ก.ค.2552