ชมรมผู้ประกอบการค้ายาจังหวัดชลบุรี มอบทุนการศึกษา-อาหารกลางวันและสิ่งของฯ      ที่โรงเรียนบ้านป่าแดง อ.บ้านบึง ชลบุรี          เมื่อวันที่ 15 มิ.ย.2554